Poizometryczna relaksacja mięśni – opis metody i celowość leczenia

Poizometryczna Relaksacja Mięśni (PIR) to technika , która jest wykorzystana w celu rozluźnienie mięśni. Opiera się na fizjologicznych mechanizmach, wykorzystujących wysiłek fizyczny pacjenta w celu zlikwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Jej istotą jest łączenie krótkiego (5-10 sek) minimalnego izometrycznego napięcia z następnym (5-10 sek) jego pasywnym rozciąganiem. Powtarzanie takich kombinacji wykonywane jest około 3-6 razy, aż do momentu zmęczenia mięśnia. To powoduje jego trwałe rozluźnienie, oraz łagodzi skurcze i bóle odmięśniowe.

Komórka mięśniowa, czyli włókno mięśniowe, wypełniona jest ułożonymi w pęczki włókienkami kurczliwymi (miofibrylami), zbudowanymi z dwóch rodzajów włókienek białkowych (filamentów), odpowiadających za skurcz mięśnia. Są to odpowiednio filamenty cienkie i grube. Normalna praca mięśni polega na ich kurczeniu, następującemu pod wpływem impulsu nerwowego, docierającego za pośrednictwem nerwu ruchowego i następnie rozluźnieniu. Podczas skurczu komórki mięśniowej następuje skrócenie wszystkich sarkomerów, co spowodowane jest wsuwaniem się filamentów grubych między filamenty cienkie. Mechanizm ten nazywany jest mechanizmem ślizgowym.

Jeżeli zmuszamy mięśnie do ciągłej pracy bez odpoczynku to stają się one napięte i sztywne. Z czasem dochodzi do ich przykurczu. Napięte mięśnie ograniczają i blokują ruchomość w stawie powodując ból., oraz drętwienie i mrowienie kończyn. Z upływem czasu w obrębie stawów powstają zwyrodnienia i może dojść do ucisku na korzeń nerwowy oraz do dyskopatii. Powstaje wówczas cały zespół przeciążeniowy mięśni i stawów ze skróceniem mięśni, utratą ich elastyczności i ogólnie sprawności fizycznej. Aby ten stan zmienić należy przywrócić prawidłową równowagę mięśniową, czyli doprowadzić do normalizacji ich napięcia i optymalnej długości.

PIR wykorzystuje fazy wdechu i wydechu w celu zwiększenia i zmniejszenia napięcia mięśniowego, w czasie którego następuje rozciągnięcie mięśnia. Oddychanie zwiększa energię i siłę wcześniej aktywowanych mięśni a wydech uprawnia jego rozlużnienie. Dodatkowo wykorzystuje się zmianę stron spojrzenia pacjenta (ruch gałek ocznych).

PIR składa się z następujących części:

  1. Przygotowanie do PIR – w celu wykonania techniki poizometrycznej relaksacji ważna jest właściwa pozycja chorego, zapewniająca rozluźnienie mięśni.
  2. Izometryczne napięcie mięśnia, który chcemy rozciągnąć trwające ok. 10s.
  3. Zaraz po napięciu rozluźniamy mięsień na ok. 10s.

Podczas rozluźnienia rozciągamy mięsień delikatnie powiększając zakres ruchu, który mieliśmy do tej pory o to, co powstało w trakcie rozluźnienia. Czynności te można powtarzać kilkakrotnie za każdym razem zwiększając zakres ruchu.

TIR moge być przeprowadzone przez specialistą albo podczas autoterapii w swoim domu.

Wskazania do PIR

  • ból w mięśniach
  • rozluznienie mięśni po fizycznym wysiłku
  • uzyskania i przywrócenie właściwego ruchu w stawach
  • drętwienie rąk
  • ból w plecach
  • inne dolegliwości

Poizometryczna relaksacja mięśni z powodzeniem jest stosowana przez lekażów Mikołaj Jakimiec i Tetiana Jakimiec w Gabinecie medycyny naturalnej Doktor Jakimiec“.

Zapraszamy na zabiegi i życzymy dużo zdrowia!
Mikolaj i Tetiana Jakimiec